Disclaimer

Uiting BV spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Uiting BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Uiting BV geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook in geval van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechtenop de site en de Informatie, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij Uiting BV. De Bezoeker is ten aanzien van de site en de Informatie slechts bevoegd de site door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding ( Uiting BV 2007) duidelijk zichtbaar te zijn.

De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed. De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uiting BV, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Uiting BV Site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk. Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Site Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

Uiting BV garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Uiting BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Klantenservice

Winkelwagentje

Uw winkelwagen is leeg.

Laatste Nieuws

28-10-2015

Kerstgeschenken 2015


Lees verder